Event

Hur pratar vi med killar som använder våld?

Tid:
Plats: Södra Teatern , Stockholm

Nu bjuder Stödteamet på organisationen MÄN in till heldagskonferens för att samlas kring frågor om hur vi möter killar med våldserfarenheter.

Anmäl dig till konferensen här

Konferensen hålls på Södra Teatern i Stockholm med möjlighet att delta digitalt.

Vi har många års erfarenhet av våldsprevention och tagit fram metoder och utbildningar för att förebygga mäns våld. Men för att stoppa våldet behöver vi även möta killar som använder våld tidigt i livet. I det treåriga arvsfondsprojektet “Samtal för ett liv fritt från våld” har vi därför startat en samtalsmottagning för killar 15-25 år som använder eller har använt sig av våld.

Vi vill nu utbyta erfarenheter med andra verksamma inom fältet och tillsammans skapa samtal kring hur vi kan bli ännu bättre på att prata med killar om våld. Vi har därför bjudit in professionella och yrkesverksamma till konferensen som alla arbetar med dessa frågor och som på olika sätt har hjälpt projektet framåt.

Varmt välkomna! /Stödteamet på organisationen MÄN.

Talare:

  • Anette Birgersson, leg. psykoterapeut, utbildare i TF-KBT, Övergreppsspecifik behandling och ERASOR
  • Maria Eriksson, Professor i socialt arbete
  • Theresa Gerritsen, MA, project manager Men’s Services Mid Island Project
  • Bo Helsing, Kurator på Mottagningen för Unga Män i Göteborg och doktor i psykologi
  • Killar.se: Johan Nikula, Lena Berg, Henrik Westin, Samtal för ett liv fritt från våld
  • Dan Wetterborg, leg. psykolog och DBT-terapeut som i en psykiatrisk kontext arbetar med män med antisociala beteenden

Schemat hittar du här.

Tack till:
Allmänna arvsfonden

Läs mer här!