Event arrangeras av Svenska FN-förbundet

Grundkurs om FN

Tid:
Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23, Stockholm
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Hur ser läget egentligen ut i världen? Hur kan du göra det bättre? Vad gör FN för att göra världen bättre?

Välkommen på heldagskurs i Stockholm där du tillsammans med andra intresserade FN-vänner får en inblick i FN:s arbete. Du får även diskutera aktuella problem i världen, globala trender och hur du kan engagera dig för en bättre värld!

Kursdagen är indelad i olika föreläsnings- och diskussionspass.
Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande A-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC.

Avgiften är 595 kr för medlemmar i FN-förbundet, anslutna riksorganisationer och FN-skolor och 895 kr för icke-medlemmar.

Kursen äger rum kl. 10.00-16.00 och inleds kl. 9:30 med kaffe och frukostmackor. På eftermiddag finns det även fika.

Anmäl dig via vår hemsida: https://fn.se/engagera-dig/kalender/a-kurs-om-fn-i-stockholm/