Event arrangeras av Bris - Barnens rätt i samhället

Gängkriminalitet - en barnrättsfråga?

Tid:
Plats: Barnrättstorget Almedalen , Visby
Arrangör: Bris - Barnens rätt i samhället

Gängkriminalitet och otrygghet diskuteras flitigt och är en av väljarnas viktigaste frågor. Men var är barnrättsperspektivet i debatten?

Hur skapar vi trygga uppväxtvillkor för alla barn? Vad behövs för att politiker ska skifta fokus från hårdare tag till förebyggande arbete?

För att motverka gängkriminaliteten behöver vi se att frågan också är en barnrättsfråga. Många politiska förslag fokuserar på hårdare tag och saknar konkreta åtgärder för att skapa trygga uppväxtvillkor för alla barn. Hur kan vi bredda diskussionen till att även handla om förbyggande insatser? Vad behövs för att ge barn förutsättningar till en trygg uppväxt och åtgärder som skyddar barn från att fara illa? Och vilka är de konkreta förslagen för skolan och socialtjänsten för barn i utsatta situationer? Bris och Rädda Barnen leder ett panelsamtal med representanter från 4 riksdagspartier för att lyfta konkreta politiska förslag för tidiga och främjande insatser. Panelsamtalet kommer att utgå från ett barnrättsperspektiv där barns rätt till en trygg uppväxt står i fokus!

Medverkande:

  • Helena Thybell, Generalsekretare, Rädda barnen
  • Magnus Jägerskog, Generalsekretare, Bris
  • Camilla Waltersson Grönvall, Socialpolitisk talesperson, Moderaterna
  • Jan Jönsson, Socialborgarråd Stockholm stad, Liberalerna
  • Fredrik Lundh Sammeli, Rättspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
  • Märta Stenevi, Språkrör, Miljöpartiet
  • Maja Dahl, Moderator, Bris