Event

EU vid ett vägskäl

Tid:
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 , Stockholm

Årets val till EU-parlamentet är särskilt viktigt, ett vägskäl. Framgångar för extremhögern skulle få återverkningar både nationellt och på EU-nivån.

Om mediabilden, de viktigaste frågorna i valet och hur de olika partierna står:

  • Göran von Sydow, chef för Sieps, en statlig forskningsmyndighet som i olika forskningsrapporter analyser EU:s utveckling. Statsvetare, fil.dr, och har skrivit en rad skrifter främst om EU och EU-politik.
  • Annika Ström Melin, har i många år som journalist följt EU och EU-politiken. Hon har också skrivit flera böcker om EU:s utveckling och utkom i höstas med Monnets blinda fläck om EU-grundaren Jean Monnet.

Om EU-valets betydelse för det politiska landskapet i Sverige?

  • Daniel Suhonen, chef för Tankesmedjan Katalys, författare och ledande opinionsbildare inom den svenska vänstern.

Samtalsledare: Carl Tham, f.d. utbildningsminister.

Läs mer och köp biljett!