Event

Barn och unga i migrationsprocessen

Tid:
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

I de tillfälliga lagstiftningar som tillkommit på migrationsområdet har inget diskuterats så mycket som barn och unga. Den rådande strikta lagstiftningen, med få undantag, har direkt påverkat gruppen och lett till svåra politiska överväganden. Stor enighet råder om vikten av barnets bästa, men hur ska detta vägas mot andra prioriteringar?

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Det femte seminariet i samtalsserien behandlar barn och unga i migrationsprocessen.

Hur ska migrationspolitiken utformas för att ta hänsyn till barn och unga, såväl som grupp som utifrån individuella överväganden? Kommer migrationslagstiftningen påverkas när Barnkonventionen blir svensk lag och i så fall hur? Under samtalet får vi möjlighet att tillsammans med företrädare och experter på området diskutera hur ett långsiktigt och hållbart regelverk kan skapas, där överväganden måste ske mellan reglerad invandring och barnets bästa.

Louise Dane, doktor och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet
Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF
Elisabeth Dahlin, barnombudsman

Modererar gör Therese Lindström, programchef Migration och integration, Fores.

Välkommen till det femte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Anmälan sker via denna länk!