Event

Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening

Tid:
Plats: Malmö Konsthall , Malmö

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder, i tidningen, på tv, på gatan, i bussen och tunnelbanan – och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva.

Öppningsdag: söndag 27/6 kl 11–17
Utställningsperiod: 27/6 – 15/8
Plats: C-salen, Malmö Konsthall

Hur individer, händelser och samhällsfenomen återspeglas i bilder spelar därför roll. Under senare år har förhållandet mellan visuell representation, stereotypa bilder och rasism diskuterats allt mer. Fler människor har insett att bilder inte är neutrala eller oskyldiga. Tillsammans skapar de ett mönster som vi känner igen från historien, och som speglar vår egen tids ojämlikheter.

Bilderna i utställningen "Antirasistiska blickar" är avsedda att göra det motsatta: motverka rasism. Utställningen innehåller illustrationer från den antirasistiska kulturtidskriften Mana och förlaget/tidskriften Galago samt bilder från kunskapsbanken Bilders makt. Bilderna skildrar en rad samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Läs mer om utställningen här.

Utställningen är producerad av Mångkulturellt centrum och tidskriften Mana, i samarbete med Galago, Rörelsernas museum – MOM, Helamalmö och Krut stadsbiblioteket i Malmö. Utställningen görs med stöd av Malmö stad och Kreativa fonden i Botkyrka kommun.

Till Facebook-eventet!