Volontär av Röda Korsets Ungdomsförbund

Vill du motverka fördomar och krossa rasismen?

Just nu söker RKUF fler spelledare till vårt textbaserade rollspel På Flykt. Som spelledare leder du spelet för skolelever och andra intresserade runt om i Sverige. Spelet handlar om att ge deltagarna en känsla för vad en kan ställas inför när en är på flykt.

Sedan 2009 har Röda Korsets Ungdomsförbund bedrivit verksamheten På Flykt, ett textbaserat rollspel där deltagarna ställs inför samma val som någon som tvingas fly från sitt hem. Spelet finns för att öka kunskap och förståelse för vad det kan innebära att vara på flykt, genom att ge deltagarna en upplevelse som känns i magen.

Tack vare våra frivilliga som åker ut till skolor i hela Sverige och leder spelet har vi kunnat möta tusentals elever varje år.

Just nu söker vi fler personer som vill ge av sin tid för att motverka rasism och höja kunskapsnivån hos ungdomar kring en viktig och aktuell samhällsfråga. Som spelledare för du deltagarna genom en flykt från Sverige till Marocko, agerar migrationsverk och leder en avslutande diskussion om migrationsströmmar i världen idag.

Det här är ett uppdrag för dig som är intresserad av asylfrågor, vill motverka rasism och är bekväm med att prata inför folk.

När och var?

På Flykt genomförs på framförallt gymnasieskolor runt om i hela Sverige. Du behöver därför kunna ta dig an uppdrag på dagtid, veckodagar. Du väljer själv vilka spel du vill leda. 

Bor du utanför en storstad hoppas vi att du har möjlighet att då och då resa till andra platser för att hålla i spel. Röda Korsets Ungdomsförbund står då för rese- och eventuella boendekostnader.

För att räknas som aktiv spelledare behöver du ta dig an minst 3 spel per termin.

Bra att veta

För att bli spelledare behöver du gå en utbildning hos oss. Utbildningsdatum för hösten är:

Testa spelet innan du går utbildningen

Om du vill kan du köra spelet så som eleverna gör. Kolla eventen här:

Något för dig?

Läs mer om att vara spelledare och anmäl dig här!

Annons