av Amnesty International

Amnesty söker frivilliga till ungdomsföreningar

Ungdomar spelar en central roll i all Amnestys verksamhet. Vi vill alltid ha fler medlemmar, så tveka inte att gå med du också! Du kommer inte ångra dig.

Volontär

Svenska Amnesty har drygt 60 ungdomsgrupper runt om i landet, de flesta verksamma på gymnasie- eller högstadieskolor. Därtill spelar ungdomar en viktig roll i många andra av våra andra grupper och distrikt.

Ungdomar spelar en central roll i all vår verksamhet. Våra ungdomsgrupper arbetar med kampanjer och aktioner, skriver vädjanden till makthavare, informerar om mänskliga rättigheter på sina skolor och arrangerar utåtriktade aktiviteter eller evenemang.

Det finns mycket att göra

Att vara med i en studentgrupp på högskolan eller att vara med i en ungdomsgrupp på gymnasiet är oerhört spännande och givande. Du behöver inte gå på gymnasiet för att vara med i en grupp eller starta en ny grupp, det finns nämligen ett par grupper som inte är knutna till gymnasieskolan.

När du är medlem i Amnesty kan du även delta på massor av olika utbildningar, träffar och möten. Det anordnas två nationella ungdomsträffar för aktivister på gymnasiet per år. På regional nivå anordnar vi flera träffar per termin i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns även möjlighet att du som aktiv medlem kan delta på internationella träffar.

Amnesty finns över hela landet

Amnesty Sverige är uppdelat i 18 distrikt och det finns över 200 grupper med olika teman som du kan engagera dig i! Här kan du se vilka grupper som finns nära dig.

För dig som redan är Amnestyaktivist finns aktivism.amnesty.se där du kan se aktuella kampanjer och hålla koll på vilka möten och utbildningar som är på gång. 

Ungdomssamordnaren hjälper dig att hitta rätt

Du som är nyfiken på vår verksamhet för unga och vill veta mer om hur du som ung kan engagera dig för mänskliga rättigheter, om det finns en grupp nära dig eller på din skola eller vill få hjälp att bilda en ny grupp kan kontakta Amnestys nationella ungdomssamordnare.

Annons