Volontär av Röda Korset

Röda Korset söker förvarsbesökare till förvaret i Märsta

Som förvarsbesökare ger du medmänskligt stöd i form av samtal och sociala aktiviteter till personer som är frihetsberövade och väntar på utvisning.

Du samtalar, lyssnar och ger ett medmänskligt stöd till de förvarstagna. Uppdraget är ideellt.

Beskrivning av uppdrag:

Röda Korset besöker och ger stöd till asylsökande samt andra migranter som är frihetsberövade på Migrationsverkets förvar i Märsta. De förvarstagna har stora behov av att prata med någon samt delta i aktiviteter med någon utomstående och neutral.

Målet med det medmänskliga stödet är att motverka risken för att personer i förvar förlorar sin självkänsla och värdighet samt stärka skyddet för de förvarstagnas mänskliga rättigheter och i största möjliga mån garantera att de behandlas värdigt och humant. Du erbjuder samtal och sociala aktiviteter till förvarstagna. Detta i syfte att motverka isolering och lindra effekterna av vistelsen vid förvaret.

Specifika önskemål eller information:

Du kommer att utbildas för uppdraget. Nästa obligatoriska utbildning sker den 7/5 samt 14/5 kvällstid. Gruppmöten hålls cirka varannan månad. Du har fyllt 25 år.

Minimiåtagande:

Som frivillig besöker du förvaret minst en torsdagkväll i månaden. Du åtar dig uppdraget i ett år eller mer.

När och var genomförs uppdraget:

Du ingår i en grupp som besöker förvaret i Märsta varje torsdagkväll mellan klockan 18 och 20.

Intresserad?

Läs mer och ansök

Annons