av Plan Sverige

Plan Sveriges ungdomsråd söker nya medlemmar

Vill du också förändra världen?

Volontär

Just nu söker vi från Plan International Sveriges ungdomsråd nya medlemmar. Ungdomsråd består av engagerade ungdomar mellan 13-18 år från hela landet.

Du som ansöker är 13-16 år, och behöver inte ha några förkunskaper eller tidigare ha engagerat dig i barn och ungas rättigheter. Men vi tror att du tycker om att träffa människor, vill göra skillnad och är bekväm med att resa. Det är även en förutsättning att du har tid över till att genomföra några få uppgifter mellan mötena, vilket utgör en viktig del av uppdraget som medlem i ungdomsrådet. Som ungdomsrådsmedlem får du nya vänner, mer insikt i globala frågor och barns rättigheter samt möjligheten att påverka i en internationell organisation som verkar över hela världen. Du har chans att sitta med under en period om tre år.

Ansök genom att skicka ett personligt brev eller en videopresentation via e-post till engageradig@plansverige.org, där du berätta om dig själv, varför du vill vara med och varför vi ska välja just dig. Vi kommer sedan att kontakta dig för en intervju.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2019. Vi ser fram emot din ansökan!


Plans ungdomsråd arbetar för att:

  • Alla barn i hela världen ska känna till sina egna rättigheter och de globala målen för hållbar utveckling.
  • Ungas röster ska höras och få inflytande i beslutsomfattande organ.

Så här fungerar vi:

Vi fungerar som ett inspirationsgivande råd där vi deltar i såväl framtagande som utförande av kampanjer och projekt – ofta i samarbete med andra Planländer. Vi har flera internationella samarbeten med andra Planländers ungdomsråd och har även en representant i organisationens globala ungdomsråd.

Vi träffas tre helger per år, oftast i Stockholm. Plan International Sverige står för alla kostnader såsom resor, mat och övernattning. Den första träffen för de nya medlemmarna kommer sannolikt ske 31 maj – 2 juni 2019.
 

Annons