Volontär av Operation 1325

Operation 1325 söker styrelsetrainees

Styrelsetrainee programmet bygger ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen

Det är en möjlighet att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet—att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning.

Mer makt åt unga kvinnor

Det är styrelsen, med sina representanter från de fem medlemsorganisationerna, som leder Operation 1325:s verksamhet. En styrelsetrainee är varmt välkommen att samarbeta med styrelsemedlemmar och kansli samt att delta i aktiviteter. Kreativitet uppmuntras. Utefter intresse finns möjligheten att ordna informationsträffar, stå vid bokbord, informera studenter och skolelever, med mera. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar—ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Att lotsas in i styrelsearbete kan öppna nya dörrar. Det finns vägar till ett engagemang inom våra medlemsorganisationer, engagemang inom andra rörelser eller som nätaktivist. Där finns inga begränsningar.

Under våren träffas gruppen fyra gånger och varje träff har ett tema: engagemang, strategier, ledarskap, framtiden. Under hösten ges stöd till egna aktiviteter.

Tidigare deltagare berättar:

- Vi hade ett bokbord på Globala torget och under mässan pratade jag och de andra representanterna med hundratals personer om organisationens arbete, vad FN:s säkerhetsresolution 1325 står för och vad kvinnor, fred och säkerhetsagendan syftar till samt varför det är viktigt att kvinnors inflytande i fredsprocesser ökar (..) Något som slog mig i samtalet med de många besökarna på Bok- och Biblioteksmässan var att så få personer kände till FN:s säkerhetsresolution 1325, berättar Matilda Halling, Styrelsetrainee för Operation 1325.

Vi söker dig som…

…är engagerad i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Du har även ett intresse för föreningsliv och en vilja att utvecklas inom ledarskap. Deltagandet i traineeprogrammet sker på ideell basis.

Vi kan erbjuda dig

  • fördjupad kunskap om resolution 1325, civilsamhällets arbete med dessa frågor, samt inblick i Operation 1325:s arbete.
  • en plattform för ditt engagemang för makt åt kvinnor och flickor, nationellt och internationellt arbete för fred och säkerhet
  • utveckling av ditt ledarskap och ett förstärkt kontaktnät

Ansök

Ansökan består av ett personligt brev och ett CV. I det personliga brevet vill vi att du presenterar dig själv samt svarar på följande frågor:

  • Varför är du intresserad av att engagera dig i Operation 1325?
  • Vad ser du att du vill lära dig som deltagare i detta traineeprogram?
  • Vad tror du att du kan tillföra Operation 1325 och vårt arbete?

Ansökan skickas senast den 31:a december till info@operation1325.se. Märk mailet med ”Ansökan styrelsetrainee”.

Operation 1325 grundades 2003 som en paraplyorganisation för en rad svenska freds- och kvinnoorganisationer. Organisationen verkar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Annons