Volontär

Kulturkompis Stockholm söker frivilliga

Stockholm

Studieförbundet Bilda

Kulturkompis – Make Friends Through Culture – ger nyanlända och asylsökande möjlighet att gå på kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar. Det kan vara en konsert, bio, museum eller liknande. Projektet är del av Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska språket, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Läs mer och ansök

Taggar

Volontär & utbyten Flykt & migration