Volontär av Islamic Relief

Islamic Relief Sverige söker volontärer till Goda Grannar

Goda Grannar har sedan starten 2015 samlat ett brett nätverk ideellt engagerade människor som vill bidra till att nyanlända och asylsökande får en bra start i Sverige. Vi har kunskaper om språk, juridik, ekonomi, vård, omsorg, skola, arbetsmarknad, socialtjänst och hur man tar sig fram i Stockholm.

Vi söker nu volontärer som vill bidra till vår verksamhet på Norrmalm där man kan bistå med hjälp under rådgivning och på vårt språkcafé. På vår rådgivning erbjuder vi vägledning i praktiska frågor, juridik samt skriva CV och personliga brev. Under vårt språkcafé övar vi svenska under trevliga och avslappnade former, vi praktiserar det svenska språket och umgås med lite kaffe och fika.

Vi söker dig som är minst 18 år fyllda och som volontär hos Goda Grannar får man även chansen att delta på våra volontärsträffar, tillfällen för fortbildning utifrån vissa teman men som även är tillfällen där volontärer lär känna varandra och kan utbyta erfarenheter.

Läs mer och ansök

Annons