Volontär av IM Individuell Människohjälp

IM söker styrelseledamöter

Vi söker styrelseledamöter till IMs lokalförening i Stockholm!

IM är en organisation med verksamhet i 12 länder. I Sverige arbetar IM för att stärka rösten åt människor i utanförskap. Vi vill öka människors möjlighet att delta i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Genom språkfika, läxhjälp, kompismatchning, föreningsguidning och andra typer av aktiviteter, skapar IM inkluderande och trygga mötesplatser i Stockholm där nyanlända och etablerade svenskar möts på lika villkor.

Stockholms lokalförening har ett tusental medlemmar och mer än 200 volontärer. Styrelsens uppgift är:

  • Att kommunicera med föreningens medlemmar, deltagare och volontärer.
  • Strategisk lokalt föreningsarbete.
  • Samordna verksamhet och volontärer.

Vi läser med extra intresse nomineringar av personer med tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller kassörsrollen, men ett brinnande intresse och engagemang är det viktigaste!

Är du intresserad av att veta mer, ingå i vår styrelse eller vill nominera någon till styrelsen hör av dig till valberedningen: valberedningenIM2018@gmail.com.

Annons