Volontär av IM Individuell Människohjälp

IM söker gruppledare till Språkfika


Vill du få ledarskapsmeriter och samtidigt vara med och skapa ett mer öppet Stockholm? Vill du vara med och bidra till att fler etablerade och nyanlända svenskar möts och lär av varandra?

IM i Stockholm söker just nu en gruppledare till vårt Språkfika på IM-kontoret nära Medborgarplatsen. I Sverige arbetar IM för ömsesidig integration. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.


Språkfika är en mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar och vi söker nu volontärer som kan vara på plats och välkomna besökare. Vi ser Språkfika som en mötesplats där nyanlända och etablerade kan knyta kontakter och lära av varandra.

Uppgifterna som volontär består av enklare caféuppgifter, t.ex. brygga kaffe, koka te och ställa fram fika. Fokus är även att möta och välkomna besökarna och vara med och samtala när tillfälle ges. Du ska inte vara någon lärare under Språkfika och det uppskattas om du kan flera språk.
 

Uppdraget som gruppledare innebär följande:
 

  • Se till att fikabröd hämtas från närliggande konditori innan språkfikat börjar.
  • Introducera nya volontärer till verksamheten och se till så att volontären trivs.
  • Uppdatera kontaktlistan med aktiva volontärer i din grupp.
  • I början av terminen hålla i verksamhetens planerings- och uppstartsträffar.
  • Föra statistik över deltagare och volontärer, samt fylla i en utvärdering varje termin.
  • Skriva en verksamhetsplan och budget (oktober) samt verksamhetsberättelse (december). Lokalföreningens styrelse ger instruktioner och stöd.
  • Sköta gruppens kontakt med IM-kontoret och Stockholmsstyrelsen – t.ex. se till att vidarebefordra information till och från din volontärgrupp.
  • Ha kontakt med lokalföreningens kassör angående gruppens ekonomi.


Som gruppledare har du alltså ett viktigt ansvar, men det betyder inte att du på egen hand måste göra alla ovanstående punkter. Din grupp kan t.ex. tillsammans skriva en verksamhetsplan och föra statistik över deltagare. Så snart du behöver stöd eller råd kan du alltid vända till lokalföreningen i Stockholm för stöd.
 

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Specifika önskemål eller information: 
 

Rollen som gruppledare passar dig som gillar att organisera och leda människor i grupp. Vi ser gärna att du har kunskaper i andra språk utöver svenska. Du behöver inte kunna perfekt svenska för att vara volontär, lite svenska räcker. Det är extra värdefullt om du själv är eller har erfarenhet av att komma ny till Sverige. Uppdraget passar dig som är social, bra på att samordna och föra samman människor. Som medlem och volontär hos oss kan IM kontinuerligt erbjuda olika intressanta utbildningar och du är hjärtligt välkommen att ta del av dem.
 

Minimiåtagande:
 

1,5 timma / varannan vecka. Tänk över dina möjligheter att delta regelbundet.

När och var genomförs uppdraget:
 

Varannan torsdag mellan 16:30-18.00 i Fatbursparken, precis intill Medborgarplatsen.

Adress:
 

Västgötagränd 17
Annons