Volontär av IM Individuell Människohjälp

IM söker frivilliga till Språkfika i Malmö

Brinner du för integration och allas lika värde? I Sverige arbetar IM, Individuell Människohjälp, för ömsesidig integration genom mötesplatser där vi kan lära av varandra. IM Malmö söker nu volontärer till vår Språkfika.

För IM är Språkfika en mötesplats där vi samtalar med varandra i en avslappnad miljö. Det krävs inga förkunskaper för att kunna engagera sig inom Språkfika mer än att du är intresserad av att möta och stödja människor.

Detta förväntar vi oss av volontärerna:

  • Samtala med våra deltagare
  • Öppen för andra kulturer

När och var ska uppdraget genomföras: 

Tisdagar kl 17.30–19.00 på Stadsbiblioteket i Malmö.

Specifika önskemål eller information: 

Vi ser gärna att våra volontärer har ett öppet sinne för att möta andra kulturer.

Minimiåtagande: 

1,5 timmar/vecka.

Anmäl intresse här!

Annons