Volontär

IM söker frivilliga till läxhjälp

Malmö / Lund

IM Individuell Människohjälp

Om du är intresserad av att stötta högstadieelever i sitt skolarbete så har IM Lund läxhjälp på två grundskolor i Lund, Östra Tornskolan (tisdagar) och Fågelskolan (torsdagar). Alla skolämnen kan förekomma men matematik och svenska är de ämnen som många elever vill ha hjälp med.

Läs mer och ansök

Taggar

Utbildning