Volontär av IM Individuell Människohjälp

IM söker frivillig rådgivare

Som rådgivare i RådRum ger du råd och stöd i många olika frågor som gäller samhället och rättigheter. Rådgivningen kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Det är alltid två rådgivare som håller i samtal tillsammans och alla rådgivare är frivilliga. Vi får många frågor kring asylprocessen, hur man fyller i blanketter och stöd i kontakt med myndigheter. Många frågor handlar om att förstå information från olika myndigheter - information som behövs för att få tillgång till sina rättigheter.

Målet är att alla som besöker oss ska uppleva ett större inflytande över sin egen situation och mer förståelse för hur vi kan påverka samhället. Vi lär av varandra!

Uppdraget passar dig som: är utåtriktad och tycker om att träffa nya människor. Känner dig trygg att vägleda personer i kontakter med myndigheter. Talar flera språk som t.ex. arabiska, somaliska, persiska, tigrinja eller andra språk men dock inget krav.

Specifika önskemål eller information: 

Vi söker dig som tycker om att möta nya människor och att ge stöd i olika frågor som rör samhället och rättigheter. Du är öppen, nyfiken och vill lyssna till människors berättelser. Vi söker också dig som precis börjat lära dig svenska. Vi pratar många olika språk i rådgivningen och lär oss tillsammans. På RådRum finns möjlighet att öva språk och träffa många nya människor. Vi värdesätter alla olika former av kunskap och livserfarenheter – alla har något att bidra med. Alla rådgivare får genomgå en utbildning som omfattar fem tillfällen och ger dig grundkunskap om rådgivarrollen. Du få också kontinuerlig handledning och fortbildning.

Minimiåtagande: 

Som rådgivare förväntas du engagera dig 2 timmar varje eller varannan vecka, och vi vill att du är aktiv under minst sex månaders tid.

När och var genomförs uppdraget: 

RådRum i Malmö har öppet på Stadsbiblioteket (måndagar 15.30-17.30) och Garaget (onsdagar 12.00-17.00).

Tillgänglighet

  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC

Anmäl ditt intresse här!

Annons