Volontär av Björkåfrihet

Björkåfrihet söker frivilliga

Inom Björkåfrihet  finns det massor av sätt att engagera sig för dig som gillar solidaritet, antirasism, kampen mot ockupation, miljö och second hand.

Du är välkommen till Björkåfrihet och vara med och förändra världen. Anslut dig till någon av våra grupper eller starta något eget! Du kan engagera dig oavsett var i Sverige du bor. Eftersom vårt huvudkontor är i Göteborg händer det lite extra mycket där.

Bli medlem

Björkåfrihet är en ideell förening som drivs av våra medlemmar. Vi tar politisk ställning, men inte partipolitisk. Vår verksamhet vilar på socialistisk grund. Vi arbetar i Emmausrörelsens anda inte bara för att utrota nöd utan också för att undanröja dess orsaker. Alla som ställer sig bakom våra stadgar kan bli medlem hos oss.

Bli medlem

Som medlem finns det många sätt att omsätta ditt medlemskap till praktisk aktivism:

Gör blixtinsatser för Björkåfrihet

Kan du tänka dig att hjälpa till vid enstaka tillfällen? Det kan röra sig om allt från att dela ut information på stödfest för Västsahara till att bygga monter på bokmässan. Då kan du gå med i vår Facebook-grupp Björkåfrihets aktivister. Där lägger upp vilka uppdrag vi behöver hjälp med för tillfället.

Sök pengar för att driva ett eget projekt

Medlemmar i Björkåfrihet kan söka pengar ur vår medlemspott för att genomföra mindre projekt. Det kan handla om att arrangera ett event, en kampanj eller en opinionsinsats. Syftet ska vara kopplat till Björkåfrihets vision och strategi. Vi ser gärna att ni är flera medlemmar som går samman för att genomföra projektet och ni ansvarar själva, med stöd från personal, för ansökan, genomförande och redovisning efter projektetsslut. Maila info@emmausbjorka.se för mer information.

Engagera dig i vår arbetsgrupp för Palestina

Arbetsgruppen för Palestina har bl a ordnat stödfester och loppis för att samla in pengar till projekten i Palestina. Det är också de som gör de fina ”Free Palestina”-armbanden vi säljer i några av våra butiker. De aktiva i gruppen finns i Göteborg. Vill du engagera dig, maila info@emmausbjorka.se

Engagera dig i vår arbetsgrupp Ademo-Monapos vänner

Ademo-Monapos vänner arbetar på olika sätt för att stötta projektet Björkåfrihet stödjer för personer med funktionsnedsättning i Mocambique. De hjälper till med projektansökningar och rapporter till Forum Syd och engagerar sig i kunskapsutbyte mellan Sverige och Mocambique när det gäller funktionsnedsättningsfrågor. Gruppens medlemmar finns utspridda över landet, så mycket av kommunikationen sker via mail och skype. Vill du engagera dig, maila info@emmausbjorka.se

Engagera dig i arbetsgruppen i Stockholm

Arbetsgruppen i Stockholm ses en gång i månaden. Vill du komma i kontakt med gruppen, maila info@emmausbjorka.se

Annons