Volontär

Brottsofferjouren söker språkvolontärer

Vill du göra en insats som är givande både för dig själv och andra? Just nu söker Brottsofferjouren Sverige språkvolontärer som kan stötta brottsutsatta, vittnen och anhöriga via telefon cirka tre timmar i månaden. Vi söker främst volontärer som talar arabiska, turkiska, dari, persiska/farsi, somali och thailändska.

Specifika önskemål eller information:

Uppdraget går ut på att stötta och hjälpa personer som utsatts för brott, är anhörig till någon som utsatts för brott eller har bevittnat ett brott. Det kan till exempel handla om praktisk vägledning i hur en polisanmälan eller rättegång går till, eller bara att vara ett medmänskligt samtalsstöd. Du bör därför vara serviceinriktad, empatisk och flexibel. Du behöver också dela Brottsofferjourens värdegrund.

Innan du startar uppdraget genomför vi en utbildning som behandlar allt från Brottsofferjourens verksamhet till grunder i rättsprocessen och vad det innebär att vara stödperson.

Minimiåtagande:

Antalet timmar för uppdraget kan variera men ungefär tre timmar i månaden.

När och var genomförs uppdraget:

Uppdraget sker via telefon från vårt kontor - Brottsofferjourens nationella telefoncentral sitter på Hammarby Fabriksväg 25 i Stockholm. När man ger stödet går till stor del att styra själv.

Anmäl ditt intresse via länkarna:

Mer info och intresseanmälan: www.brottsofferjouren.se/spes/volontar

Mejla oss på sprakvolontar@boj.se eller ring 0200-21 20 19

Annons