Volontär av IM Individuell Människohjälp

Bli volontär i Move It

Move It är en volontärverksamhet inom IM Göteborg där vi erbjuder nyanlända ungdomar en aktiv fritid genom att introducera dem till svenskt föreningsliv. Varje vecka provar gruppen olika fritidsaktiviteter.

Allt IMs arbete utgår från FNs deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. Snarare än att se till människors behov utgår IM från vad människor har rätt till. 

IMs verksamheter i Göteborg är ofta mötesplatser, där volontärer och nyanlända har ett ömsesidigt utbyte.

Ett viktigt arbete för IM är att främja engagemang för en rättvis och medmänsklig värld.

Om Move It

Move It är en volontärverksamhet inom IM Göteborg där vi erbjuder nyanlända ungdomar en aktiv fritid genom att introducera dem till svenskt föreningsliv. Varje vecka provar gruppen olika fritidsaktiviteter. Detta gör att ungdomarna får en möjlighet att upptäcka ett nytt intresse, träna svenska, lära känna Göteborg och delta i ett socialt sammanhang.

En hel del blåmärken, stelfrusna fingrar och en massa nya kompisar. Det blev följderna av Move It Göteborgs besök på ishallen. Foto: Lisa Jalakas

Aktiviteterna är blandade. Det kan t.ex. handla om dans, fotboll, stickning eller ett teaterbesök. Bara ledarnas fantasi sätter gränser. Ofta är gruppen med på ett ordinarie tillfälle för en förening för att träffa andra ungdomar som har detta intresse. Move It vänder sig främst till gymnasieungdomar och har ett gott samarbete med Språkintroduktionsprogrammet (SPRINT) på Lindholmen som är ett introduktionsår för alla nyanlända ungdomar i gymnasieålder.

Det här gör du som volontär

Som volontär är du en medmänniska och uppmuntrar ungdomarna att våga börja prata mer svenska. Du deltar i aktiviteter och är med och arrangerar dem. Detta innefattar att kontakta lokala föreningar och med deras ledare finna en fungerande dag för oss att besöka deras verksamhet. Du deltar också i gruppens planeringsmöten. Gruppen har en mobiltelefon som man skickar ut sms om aktiviteter till ungdomarna. Den turas volontärerna om att ansvara för. Move It är en volontärverksamhet för dig som gillar att testa nya saker.

Var och när?

Move It samlas alltid vid Drottningtorget och åker gemensamt till aktiviteten. Det är olika tider beroende på när föreningar kan ta emot oss. Men det är oftast vardagar och samling någon gång mellan kl 16 och 18. Aktiviteterna brukar pågå ca 2 timmar inklusive resor.

Gruppen har planeringsmöte var tredje vecka på IMs kontor på Andra Långgatan 19. Mötet brukar pågå cirka 1 timma.

Det här förvantas av dig

Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår, gärna mer.

För att hålla igång Move It-verksamheten förväntas alla volontärer i gruppen delta i minst två aktiviteter i månaden och planera ca två aktiviteter per termin. Du förväntas även delta på månadens planeringsmöte. Man ska också hålla sig uppdaterad på gruppens mail regelbundet. Sammantaget behöver du kunna vara med på minst 3 aktiviteter/möten per månad. Ju oftare du är med, desto roligare blir det. Du får mer kontakt med ungdomarna och de andra volontärerna. Och du behövs!

Vi har inga krav på förkunskaper men vill att du har ett intresse av att träffa människor från olika länder och att du är nyfiken på nya aktiviteter.

Vi vill att du som volontär blir medlem i IM

För att vi ska vara framgångsrika i vårt arbete förutsätts att vi har ett gott rykte och att förtroendet för oss är högt. Som volontär är du en god representant för IM och delar IMs värdegrund om alla människors lika värde, se IMs volontärpolicy och i IMs stadgar.

Såhär går introduktionen till

Alla som vill bli volontär behöver komma på ett infomöte på IMs kontor. Där får du mer information om IMs lokala verksamheter och vad volontäruppdragen innebär och kräver.

Därefter kan du antingen kan du prova en aktivitet eller vara med på ett planeringsmöte första gången. Säg till samordnaren när du vill prova så ser hon till att du blir mottagen av gruppen.

Det är mycket att hålla reda på i Move It, men våga alltid fråga om du undrar över något.

Vill du fördjupa dina kunskaper om hur det är att komma som ny till Sverige rekommenderar vi dig att gå IMs nationella kurs ”Ny i Sverige”.

Kontakt

Om du är intresserad av att engagera dig i Move It eller vill veta mer, kontakta IMs lokalkontor i Göteborg, goteborg@manniskohjalp.se eller 031-42 45 95.

Annons