Volontär av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Bli medlem i IKFF

IKFF är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning.

Som medlem i IKFF blir du del av ett globalt nätverk som finns i över 30 länder runt om i världen. Våra medlemmar är grunden för vi ska kunna utföra vårt arbete för fred och kvinnors rättigheter.

IKFF har lokalkretsar på 7 orter runt om i Sverige:

IKFF Sveriges medlemmar arbetar mot beslutsfattare, andra organisationer, media och allmänheten för att främja ett brett perspektiv på fred och säkerhet och motverka militarisering och upprustning.

Kontakta gärna någon av kretsarna om du vill engagera dig! 

Tre tjejer vid bokbord
IKFF Malmö/Lund var på MR-dagarna och pratade med besökare
om fred, frihet och feminism. Foto: IKFF

Finns det ingen IKFF-krets där du bor? Du kanske är intresserad av att skapa en? Kontakta oss för frågor och intresseanmälan på info (a) ikff.se

Annons