Volontär av Kvinna till Kvinna

Bli Kvinna-till-Kvinna-volontär

Vill du vara med och förändra världen för kvinnor? Det finns olika sätt att engagera sig – och vi välkomnar alla som vill arbeta ideellt för och tillsammans med oss.

Informatörerna Maria Bladsjö, Charlotte Aronsson och Nønne Schjærff Engelbrecht hjälpte Kvinna till Kvinna under feministkonferensen Nordiskt Forum i Malmö 2014. Foto: Kvinna till Kvinna/Karin Råghall

Kvinna till Kvinna har behov av hjälp med information och insamling i Sverige. Vi välkomnar alla som vill arbeta med oss som volontär – oavsett kön, ålder och bakgrund.

Bli Kvinna till Kvinna-volontär

Vi har volontärgrupper i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Umeå, Uppsala och Linköping.

Som volontär är du otroligt viktig för Kvinna till Kvinnas insamlingsarbete och för att öka kännedomen om oss och de frågor vi arbetar med. Du är en del av Kvinna till Kvinna och din lokala volontärgrupp som är en viktig och härlig mötesplats för alla som brinner för fred, jämställdhet och för att förändra världen – globalt och lokalt!

Att vara volontär innebär till exempel att;

  • Delta i de månadsvisa volontärträffarna för att utbilda dig själv i de frågor som Kvinna till Kvinna arbetar med samt för att planera events och aktiviteter tillsammans med din volontärgrupp
  • Arrangera evenemang tillsammans med din volontärgrupp för att sprida information om Kvinna till Kvinna och samla in pengar till vårt arbete
  • Representera Kvinna till Kvinna vid större arrangemang (som tex Mänskliga Rättighets-dagarna)
  • Samarbeta med lokala organisationer och aktörer i den stad där din volontärgrupp finns
  • Leda Kvinna till Kvinnas rollspel ”Fred för alla” för ungdomar
  • Driva kampanjer
  • Föreläsa och hålla i workshops
  • Leda eller delta i samtals-och mötesgrupper för att stärka unga kvinnor och arbetet för fred och jämställdhet

Som volontär väljer du själv i vilka aktiviteter och hur mycket du vill engagera dig. Vi ser dock gärna att du är med på volontärträffarna som anordnas varje månad.

Så gör du för att engagera dig som volontär

För att bli Kvinna till Kvinna-volontär erbjuds du en introduktionsutbildning som tar 3-5 timmar. Där får du lära dig mer om Kvinna till Kvinnas frågor, våra samarbetsorganisationers arbete och om volontärverksamheten. Introduktionsutbildningarna arrangeras en gång i halvåret i de städer där vi har volontärgrupper. Vi arrangerar utöver dessa tillfällen extrainsatta introduktionstillfällen för att välkomna nya volontärer när det finns efterfrågan för det.

Introduktionsutbildningarna hålls av volontärsamordnaren eller av aktiva volontärer. Volontärsamordnaren sitter på kontoret i Stockholm och har det övergripande ansvaret för volontärverksamheten och stöttar de lokala volontärgrupperna.

Volontärsamordnaren besöker regelbundet volontärgrupperna. För att anmäla dig som volontär, kontaktar du volontärsamordnaren på volontar@kvinnatillkvinna.se

Välj den stad du vill engagera dig i

Läs mer om vad det innebär att engagera sig som volontär i våra sex olika volontärgrupper samt ta reda på när nästa introduktionstillfälle äger rum i din stad!

Kontakt

Volontärsamordnare
Najla Ahmed och Matilda Reiderstedt
volontar@kvinnatillkvinna.se
Tel: 08-58889175 & 08-588 891 40
Mobil: 070-6766008 & 0706-58 98 33

Annons