av Studieförbundet Bilda

Kulturkompis söker frivilliga

Kulturkompis – Make Friends Through Culture – ger nyanlända och asylsökande möjlighet att gå på kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar. Det kan vara en konsert, bio, museum eller liknande.

Volontär

Projektet är del av Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviteter som stärker kunskapen i svenska språket, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.

Konst och kultur är vårt universella språk. Genom gemensamma kulturupplevelser tror vi att spännande möten, samtal och relationer kan uppstå.

Hur funkar Kulturkompis?

 1. Registrera dig på Kulturkompis hemsida
 2. Efter registrering kommer vi placera dig i en grupp med andra Kulturkompisar, och kontakta dig med mer information. En av de etablerade tillfrågas att bli ledare för gruppen.
 3. Kulturkompisgrupper går gratis på olika kulturaktiviteter i sin stad. På varje ort finns kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter.
 4. I gruppen bestämmer ni själva vad ni skall gå på (av de aktiviteter som erbjuds inom Kulturkompispaketet) och när det passar er bäst.
 5. Efter kulturaktiviteten har gruppen "Eftersnack på svenska" – ni samtalar då kring tre korta frågor om vad ni har upplevt, gärna över en kaffe.
 6. Gruppen måste träffas minst 9 studietimmar = 9*45min. Träffarna rapporteras till Bilda som folkbildning via en närvarolista.
 7. För att ta del av Kulturkompispaketet skall ni vara en grupp på fyra personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända/asylsökande).

Vart finns Kulturkompis?

 • Gotland
 • Göteborg
 • Jokkmokk
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Linköping
 • Skåne
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala
 • Växjö
 • Örebro

Gilla Kulturkompis på Facebook.

Annons