av Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkan söker frivilliga

Är du ung vuxen och vill engagera dig i internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!

Bild: Josefin Casteryd.
Volontär

Volontär

Ageravolontärerna är unga vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling är vi changemakers för en rättvisare värld. Kom med du också!

Vad gör en Ageravolontär?

Efter du har gått grundutbildningen (läs mer om den nedan) finns det varje år fortbildningshelger där Ageravolontärer möts för att inspireras, planera och umgås. Varje år finns även möjligheten att åka med och besöka partnerorganisationer i utvecklingsländer, till exempel Etiopien eller Colombia.

Varje Ageravolontär tillhör en regional Ageragrupp som ofta får förfrågningar om att hålla workshops eller delta på lokala evenemang. Dessutom tar Ageragrupperna egna initiativ till att hitta på saker som till exempel skramla på stan, ha klädbytardagar, ordna konserter, samarbeta med andra lokala organisationer eller demonstrera på stan.

Hur blir jag en Ageravolontär?

För att bli en Ageravolontär måste du gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans internationella arbete jobbar med och vilka metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Svenska kyrkans internationella arbete håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

Som Ageravolontär får du:

  • Delta i den lokala Ageragruppens arbete, alternativt arbeta genom din församling med de internationella rättvisefrågorna.
  • Arbeta aktivt och utåtriktat tillsammans med andra kring frågor som klimat, hållbar försörjning, hälsa, jämställdhet, fred och försoning.
  • Delta vid fortbildningstillfällen.
  • Blogga på Agerabloggen.
  • Vara med och utveckla programmet och dess innehåll.
  • Åka på fördjupningsresor till våra partners som jobbar runt om i världen för hållbarhet och rättvisa.
  • Delta på arenor så som Almedalen, Svenska Kyrkans Ungas festivalturné och Bokmässan.

Engagemanget som Ageravolontär är ideellt och sker på sidan av skola, jobb eller annat, det innebär givetvis också att den tid du har att lägga på detta varierar.

Välkommen att gå grundutbildningen

På grundutbildningen får du under en helg en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans Internationella arbete jobbar med. Du får veta mer om vilka möjligheter du har som Ageravolontär. Du får också lära känna andra med ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. Under utbildningen står vi för boende, resa, mat samt allt utbildningsmaterial.

Här hittar du information om när nästa grundutbildning äger rum

Efter utbildningen bestämmer du om Ageravolontärsskapet är något för dig. Du kan alltså gå grundutbildningen utan att vara säker på att du vill ta dig an uppdraget.

Undrar du hur upplägget på en utbildning kan se ut? Då kan du se ett exempel på program för grundutbildning för Ageravolontärer här (pdf).

Annons