av Amnesty International

Amnesty söker frivilliga till nätverk för flyktingars rättigheter

Stå upp för de som inte har någon röst! Anmäl dig till Amnestys nätverk för flyktingars rättigheter.

Volontär

Vi får löpande information från våra egna utredare om kränkningar av flyktingar och migranters rättigheter. Vi behöver din hjälp att påminna makthavare om deras ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs!

Vi kommer att göra utskick på mejl en gång i månaden där vi delar med oss av material och information som är kopplat till vår pågående flyktingkampanj - såsom aktioner du kan skriva under och sprida, information om utbildningar, tips på artiklar och mycket mer.

Vem som helst kan anmäla sig till listan, du behöver inte vara medlem i Amnesty eller ha några förkunskaper om flyktingar och migranters rättigheter!

Anmäl dig nu!

Annons