Volontär av Amnesty International

Amnesty söker aktivister till ny grupp för utsatta EU-medborgares rättigheter

Amnesty behöver hjälp från engagerade aktivister i Malmö för att bilda en ny Amnestygrupp som arbetar med utsatta EU-medborgares fri- och rättigheter!

Amnesty International är en global organisation som kämpar för frihet, rättvisa och allas lika värde. Vi är ett globalt nätverk av människorättsaktivister som tar orättvisor personligt. Våra aktivistgrupper utgör den viktigaste delen av Amnesty. Amnesty har tagit fram rapporten “Sweden: A Cold Welcome” som är en del i vår kampanj “Också människa!” och rör utsatta EU-medborgares situation i Sverige men för att rapporten och kampanjen faktiskt ska få liv, behöver vi er!

Som aktivist inom Amnesty inom kampanjen “Också människa” kommer du att arbeta med andra engagerade människor, få ta del av utbildning och material, och faktiskt göra skillnad för utsatta människors liv.

Fokus för kampanjen

  • Rätten till vård - en grundläggande mänsklig rättighet inom EU.
  • Rätten till tak över huvudet - alla förtjänar en plats att sova och bo.
  • Stoppa tiggeriförbud, och att inte fler kommuner tar efter.

Hur görs detta?

Sätten är många att nå förändring men dessa är några sätt vi försöker påverka:

  • Föra samtal med politiker och makthavare.
  • Samla in namnunderskrifter.
  • Dokumentera, ta in vittnen, lysa med närvaro när trakasserier eller olovliga avhysningar sker.
  • Samverka med andra Amnestygrupper vid större aktioner.
  • Vara kreativ - det finns resurser och material för att du ska kunna utföra kreativa aktioner som uppmärksammar situationen och leder till förändring.

Specifika önskemål eller information: 

Du behöver ingen utbildning eller förkunskap utan kommer att få en introduktion i frågan och löpande få information samt material att ta del av.

Minimiåtagande: 

Så lång tid som du själv önskar.

När och var genomförs uppdraget: 

När det passar dig. Dagtid, kvällstid, helger. Amnestys kontor i Malmö är tillgänglig för möten och träffar.

Anmäl ditt intresse här!

Annons