Volontär av Amnesty International

Amnesty söker aktivister

Känns det som att världen brinner? Som aktivist i Amnesty International kan du agera. Amnesty är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Tillsammans arbetar vi för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Men för att nå våra mål krävs det att vi är många som engagerar oss. Var med och förändra världen med oss genom att engagera dig i en aktivistgrupp.

OM AMNESTYS GRUPPER

Aktivismen är en förutsättning för att Amnesty ska kunna finnas och påverka orättvisor i världen. I dag finns cirka 200 aktivistgrupper runt om i Sverige, många av dem på skolor och universitet. Aktivistgrupperna består av medlemmar i alla åldrar och de arbetar på olika sätt. Gemensamt är att samtliga grupper vill bidra till att mänskliga rättigheter ska gälla alla, överallt. 

Aktivistgrupperna kan organisera sig utifrån ett särskilt område inom mänskliga rättigheter, ett visst land eller utifrån någon av Amnestys aktuella kampanjer. Grupperna anordnar till exempel föreläsningar, arrangerar manifestationer, brevskrivarkvällar, deltar i Pride och andra festivaler, samlar in namnunderskrifter, har filmvisningar, bedriver second hand-verksamhet, bokloppisar och mycket mer! 

Varje grupp lägger själv upp sitt arbete utifrån Amnestys åtagande och kampanjer. Grupperna har fyra övergripande arbetsuppgifter, och väljer själva vilken eller vilka de vill lägga mest fokus på.

  1. att påverka makthavare (kampanjer, brevskrivning)
  2. att arbeta med information och opinionsbildning (föreläsningar, manifestationer)
  3. att få andra att engagera sig 
  4. att samla in pengar

MER INFO OCH ANMÄLAN

Läs mer, hitta aktivistgrupper och anmäl ditt intresse på Amnestys hemsida!

Annons