av Svenska FN-förbundet

Välkommet förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

nyhet

Äntligen, säger Svenska FN-förbundet efter att regeringen på tisdagen presenterade ett förslag om totalförbud mot barnäktenskap i Sverige.

Vid en presskonferens på tisdagen presenterade biträdande justitieminister Heléne Fritzon och barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren ett nytt regeringsförslag för att täppa till existerande luckor i lagstiftningen mot barnäktenskap. Svenska FN-förbundet välkomnar beskedet.

– Äntligen! Det är glädjande ministrarna hänvisar till FN:s Agenda 2030 och till att barnäktenskap inte är förenligt med FN:s barnkonvention, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet har sedan 2012 drivit kravet på ett totalförbud mot barnäktenskap. Förbundet leder bland annat ett nätverk bestående av flera tjej- och kvinnojourer, Svenska kyrkan och en rad andra organisationer.

– Tisdagens regeringsförslag är en seger för alla som har deltagit i arbetet mot barnäktenskap genom åren. FN-förbundet har uppvaktat ministrar och utredare, samarbetat med riksdagens FN- och SRHR-nätverk och skrivit en lång rad debattinlägg i kampen för ett totalförbud. Jag vill också tacka de nästan 10 000 personer som skrev under vår namninsamling förra året, säger Aleksander Gabelic.

Tidigare har barnäktenskap underkänts om anknytning funnits till Sverige. Nu föreslår regeringen att samma generella förbud ska gälla för alla, det vill säga även för barn som saknar anknytning till Sverige. I äktenskap där en av parterna är barn ska ett totalförbud råda, sa biträdande justitieminister Heléne Fritzon vid regeringens presskonferens.

Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs Regeringens pressmeddelande.

Taggar

Mänskliga rättigheter