Volontär & Aktivism av Vardagens civilkurage

Utbildning: Bli klimatsamtalstränare!

Klimatprata söker framtida tränare i klimatsamtal – är det du?

I augusti arrangerar Vardagens civilkurage genom sitt projekt Klimatprata en utbildning för framtida klimatsamtalstränare. Vill du vara med?

Datum

22-23 augusti kl 09-18.00 samt 09.00-16.00. En digital träff innan kan förekomma.

Plats

Malmö

Kostnad

Gratis för framtida tränare! Vi bekostar resa (billigaste kollektivalternativet, bokat senast tre veckor innan). Har du boende i Malmö är det välkommet annars hjälper vi dig att lösa boende.

Vem

För dig som har deltagit på någon av våra träningar genom Vardagens civilkurage eller Klimatprata och som nu själv vill bli tränare i klimatsamtal.

Intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan här.

Maxdeltagande 10 personer. Vi prioriterar deltagare som kommer kunna hålla i träningar på sina orter under 2020. En digital introduktionsträff kan tillkomma innan den fysiska utbildningen.

Om Vardagens Civilkurage

Vardagens civilkurage är en organisation som arbetar för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Tillsammans utforskar vi olika ingripandetekniker för ett aktivistiskt medborgarskap. I projektet Klimatprata tränar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal. Vi arrangerar praktiska träningar, utvecklar metodmaterial och engagerar unga i klimatörelsen.

I våra träningar provar vi olika samtalstekniker genom rollspel och dialogövningar. Vi tränar praktiskt, utforskar och finslipar en mängd tekniker för hur vi kan skapa konstruktiva klimatsamtal som uppmanar till handling.

Genom träning omvandlar vi sociala gemenskaper för att bryta tystnadskultur, utmana maktlöshet och uppgivenhet, väcka intresse och engagemang, samt skapa jordmån för organisering och handlande. Under utbildningen tränar vi på att underlätta och skapa övningar som hanterar klimatförnekelse, apati och pessimism, “klimathärskartekniker”, greenwashing, faktafetischism, splaining osv. och utvecklar färdigheter i hur vi kan tränga undan normer och diskurser som legitimerar och/eller möjliggör förstöring av jorden (t.ex. normer kring konsumtion och slit-och-släng) och ersätta dessa med mer miljövänliga normer.
 

Taggar

Klimat & miljö