Upprop av Amnesty International

Vitryssland: Ungdomsbrottslingar fängslade under omänskliga förhållanden

Emil Astrauko och Vasily Sauchanka var 17 år gamla när de 2018 dömdes till 10 års fängelse för mindre narkotikabrott. Nu hålls de fängslade i ett ungdomsfängelse under kränkande förhållanden och utsätts för trakasserier och diskriminering av fängelsemyndigheterna.

Emil Astrauko. Foto: privat

Fallet är symboliskt för hur tusentals tonåringar i Vitryssland, dömda efter bristfälliga rättegångar, hålls fängslade under skrämmande förhållanden för mindre narkotikarelaterade brott

Amnesty uppmanar Vitrysslands myndigheter att respektera FN:s minimiregler för behandling av fångar och tillgodose Emil Astraukos och Vasily Sauchankas nödvändiga behov av vård och annat samt inte utsätter dem för kränkande behandling. Ställ dig bakom vår uppmaning - skriv under!

Agera

Skriv under nu

Aktionsperiod: 17 Juni - 19 Augusti

Bakgrund

År 2018 dömdes Emil Astrauko och Vasily Sauchanka i två separata bristfälliga rättegångar till 10 års fängelse för mindre narkotikarelaterade brott. Då de greps var de 17 år gamla. För närvarande hålls de i ett ungdomsfängelse under förhållanden som kränker deras mänskliga rättigheter och de utsätts för trakasserier och diskriminering av fängelsemyndigheterna.

Emil Astrauko lider av kronisk astma och är beroende av medicin. Men får inte ha den till hands hela tiden vilket gör att han utsätts för allvarliga hälsorisker. Ingen av de båda unga männen får tillgång till utbildning utan tvingas arbeta långa dagar med tungt fysiskt arbete utan tillräcklig skyddsutrustning. På grund av dålig och otillräcklig mat har båda tappat mycket i vikt. De måste också bära särskilda kläder som skiljer ut dem från övriga fångar.

Vitryssland ändrade sin strafflag 2015 och införde en politik av nolltolerans mot narkotika baserad på hårda och repressiva lagar. Fallet med Emil och Vitaly visar på ett växande problem i Vitryssland. Enligt vissa uppskattningar har upp till 15 000 barn och unga (upp till 29 år) dömts till långa straff för mindre narkotikarelaterade brott.

I en del fall har de gripna inte begått något brott men straffas för att de inte samarbetat med myndigheterna som försöker få dem att ange andra misstänkta gärningsmän. De misstänkta utsätts för otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna under utredningen och rättegången. När de dömts väntar förfärliga fängelseförhållanden som står i strid med internationella normer.

Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko har förespråkat fängelsevillkor för dem som dömts för narkotikabrott så fruktansvärda att fångarna, med hans ord, “kommer att be om att få dö”.

Annons