Upprop av Concord Sverige

Upprop för att bevara biståndet

I september 2015 lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030, men redan idag går stora delar av biståndet till annat än fattigdomsbekämpning. Trots det vill flera EU-länder luckra upp biståndgreppet ytterligare. Nu uppmanar CONCORD och flera andra organisationer Europas regeringar att skydda biståndet.

Just nu pågår en process där OECD:s biståndskommitté (OECD DAC) ser över vad som ska kunna räknas som bistånd. En ny definition väntas antas vid kommitténs möte den 18-19 februari och i dagarna träffas EU:s biståndsministrar för att diskutera en eventuell gemensam definition.

Flera av EU:s medlemsländer driver på för att vidga begreppet, så att biståndet i ännu större utsträckning än idag tillåts finansiera militära utgifter och ett inhemskt flyktingmottagande.

Risken är stor att det blir världens fattigaste som förlorar på en bredare biståndsdefinition, eftersom mer resurser kan gå till insatser som inte är riktade mot fattigdomsbekämpning.

Nu inleder CONCORD en kampanj tillsammans med organisationer som ONE, Eurodad och Oxfam där vi uppmanar EU:s ledare att föra en solidarisk och human flyktingpolitik, men inte på bekostnad av världens fattigaste. Vi vet att Europas regeringar står inför svåra budgetbeslut, men lösningen är inte att dra ned på biståndet.

Bistånd räddar liv.

Skriv på och sprid vårt gemensamma upprop!

Annons