Upprop av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Uppmana Sveriges utrikesminister att skriva under förbudet mot kärnvapen!

Efter en framgångsrik kampanj av ICAN, den internationella koalitionen mot kärnvapen och mottagare av årets Nobels fredspris, enades 122 länder den 7 juli om ett avtal för att förbjuda kärnvapen.

En Sifo-undersökning visar att nära 9 av 10 svenskar vill att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen. Den 18 Januari överlämnades utredningen som undersökt konsekvenserna om Sverige skriver under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Resultatet blev en besvikelse för alla som hoppas på en kärnvapenfri värld. Utredningen kommer till slutsatsen att Sverige inte bör skriva på avtalet i dess nuvarande form men presenterar inga hållbara argument varför.

"Vi tvivlar inte på att det här avtalet kan - och kommer- att förändra världen."
Setsuko Thurlow, Hiroshima-överlevare

Uppmana Sveriges nya regering att skriva under konventionen för att förbjuda kärnvapen!

Sverige har länge varit en global föregångare för kärnvapennedrustning. Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som ännu inte förbjudits genom ett internationellt avtal. Det är nu dags att ändra på detta!

Den senaste tiden har hotet om att kärnvapen återigen skulle kunna användas aktualiserats och många oroas över den skrämmande utvecklingen. Ett större kärnvapenkrig skulle ha katastrofala följder för vår civilisation och planet.

Det är nu viktigare än någonsin att vi gör allt vi kan för att slutligen eliminera kärnvapen. Sverige bör vara pådrivande för en värld utan kärnvapen.

Agera nu

Skriv under vårt upprop

Uppropet ordnas av Greenpeace, Svenska Läkare mot Kärnvapen, IKFF, Svenska freds och Kristna fredsrörelsen.

Annons