av Plan Sverige

Ta ställning för flickors framtid

Konservativa krafter växer och slår hårt mot flickors rättigheter. Vi behöver agera nu. För flickors skull. Och för vår. För flickors framtid är allas framtid.

Upprop

Flickors situation

Varje sekund, runt om i hela världen, ser vi hur flickors drömmar och möjligheter hotas – på grund av normer som slår hårt mot kvinnors och flickors rättigheter.

Istället för att få gå i skolan och uppleva en trygg barndom tvingas flickor gifta sig, bli gravida och föda barn när de själva är barn. De diskrimineras och utsätts för våld och övergrepp – just för att de är flickor. Flickor i utvecklingsländer tillhör därför en av de mest utsatta grupperna i världen.

Efter många år av framgångsrikt arbete för flickors rättigheter har det politiska klimatet hårdnat. I länder världen över växer krafter som vill återinföra konservativa familjevärderingar, något som kommer få direkta konsekvenser för flickors framtid. Tillsammans med mäktiga organisationer blir dessa strömningar allt mer välorganiserade.

När motståndet mobiliserar måste vi också göra det. Vi behöver agera nu för att bryta de normer och traditioner som står i vägen för flickor – och i förlängningen för världen i stort. Alla vinner på jämställdhet, för flickors framtid är allas framtid.

Ta ställning för flickors framtid!
Skriv under nu.

Så arbetar Plan för flickors rättigheter

Vi arbetar tillsammans med flickor, deras familjer och de samhällen där de lever. Vi arbetar för att bryta sociala, kulturella och religiösa traditioner som hindrar flickors utveckling. Vi arbetar också för att påverka lagstiftning, utbildar lärare och myndigheter och diskuterar med ledare.

Gör något för flickors framtid

Som Flickafadder är du med och stärker flickors rätt att vara barn och deras rätt att bestämma över sina egna kroppar. Du bidrar också till att stoppa barnäktenskap och könsstympning och verkar för alla flickors rätt till utbildning.

Annons