Upprop av Amnesty International

Sydkorea: Stoppa trakasserierna mot hbtqi-personer inom militären!

I Sydkorea förbjuder den militära strafflagen homosexuella handlingar mellan män som tjänstgör inom armén. Under 2017 åtalades 23 soldater av militära myndigheter i enlighet med artikel 92-6, som klassar samkönat sex som “oanständiga handlingar”. De som döms riskerar upp till två års fängelse.

Kriminalisering av samkönat sex bidrar även till andra former av diskriminering och trakasserier av hbtqi-personer. Flera av dem Amnesty intervjuat har vittnat om hur de utsatts för förnedrande behandling, hot, sexuella övergrepp och utfrysning under sin militära tjänstgöring.

Amnesty accepterar inte vare sig tvång eller förbud vad gäller kärlek och sex. Skriv under vårt krav på att Sydkorea avskaffar artikel 92-6 och upphör med trakasserierna mot hbtqi-personer.

Agera

Skriv under

Aktionsperiod: 6 november - 21 november

Bakgrund

Amnestys rapport “Serving in silence” bygger på intervjuer med 21 personer som tjänstgjort i den sydkoreanska armén, och som betecknar sig som homo- eller bisexuella, transpersoner, icke-binära eller queer. Intervjuerna ger en enhetlig bild av en miljö präglad av homofobisk jargong, trakasserier, hot och övergrepp.

Vid sidan av militären finns inga lagar mot samkönat sex i Sydkorea. Men ämnet är fortfarande tabu- och skambelagt i stora delar av samhället. Personer av samma kön kan inte gifta sig eller registrera sig som partners. Det saknas lagar som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Och hbtqi-personer kan fortfarande rekommenderas terapi för att “bota” sin läggning. Att militären förföljer och fängslar människor på grund av deras sexuella läggning gör det självklart svårare för hbtqi-personer att bli accepterade av samhället i övrigt.

Annons