Upprop av Amnesty International

Sverige och EU måste ta sitt ansvar för människor på flykt

Libyen. Ett land där flyktingar och migranter misshandlas, torteras, fängslas, våldtas, utsätts för tvångsarbete, kidnappas och utsätts för människohandel.
Libyen. Ett land vars kustbevakning EU samarbetar med.

Foto: Felix Weiss/Seawatch

Under 2018 miste åtminstone 2 275 människor livet på Medelhavet, på väg från Libyen till det Europa man såg som sitt hopp. Andra människor som försökte nå Europa hamnade i sjönöd och togs omhand av libyska kustbevakningen och fördes tillbaka, till samma situation som de trodde sig ha lyckats lämna.

EU:s ledare vet detta. Vi vet alla vad som sker. Vi är medansvariga.
Amnesty kräver att Sverige och EU omedelbart agerar och tar sitt ansvar. Skriv under vårt brev till migrationsminister Morgan Johansson.

Agera

Skriv under

Aktionsperiod: 10 Juni - 19 Augusti

Bakgrund

Drygt 68 miljoner människor är på flykt i världen. De har tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, förföljelse, våld och kränkningar. På sin väg till Europa hamnar en liten del av dem i Libyen, ett av världens farligaste länder för flyktingar och migranter. Människor utsätts för misshandel, tortyr, våldtäkt, människohandel, tvångsarbete och många hålls frihetsberövade under fruktansvärda förhållanden. Trots det, ser många människor ingen annan utväg för sig själva och sina familjer än att ta sig genom Libyen till Europa. Men EU samarbetar med Libyen och libyska kustbevakningen - fullt medvetna om att detta innebär att människor som lyckats ta sig ut på Medelhavet men hamnar i sjönöd tvingas tillbaka till Libyen, till fortsatta övergrepp. EU-länderna har dessutom helt otillräckliga sök-och räddningsinsatser i Medelhavet. Samtidigt sprider EU och vissa politiker i medlemsstaterna felaktigt information och misstänkliggör de humanitära och folkrättsligt korrekta sök- och räddningsinsatser som enskilda organisationer och nätverk genomför och som EU och medlemsländerna själva väljer att inte göra.

Den svenska regeringen påstår att man inte går med på några beslut som bryter mot folkrätten och staters förpliktelser. Men det stämmer inte. Att överlåta ansvar för människor på flykt och för migranter till Libyen är ett brott mot våra internationella förpliktelser.

Amnesty uppmanar Sverige och EU:

  • att säkerställa att inget samarbete med Libyen leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
  • att kräva att samtliga flyktingar och migranter som sitter frihetsberövade i Libyen omedelbart friges och ges tillgång till vård.
  • att kräva att Libyen omedelbart och formellt erkänner FN:s flyktingkommissariat UNHCR och dess mandat samt ger UNHCR fullt tillträde till alla människor som omfattas av dess mandat.
  • att omedelbart arbeta fram ett robust system för sök- och räddningsinsatser i Medelhavet. Insatser som ska vara tydliga i sitt syfte att rädda människoliv och ska finnas tillgängliga i närheten av de delar av havet där flest båtar förliser.
Annons