Upprop av Oxfam Sverige

Stoppa skatteflykten!

Det globala skattesystemet fungerar inte för alla och drabbar de fattigaste. För att utrota fattigdomen i världen måste vi förändra de regler som möjliggör skatteflykt. Gör en insats du också – skriv under uppropet!

Var och en av oss är beroende av en uppsättning samhällstjänster som finansieras gemensamt genom skatt. Tillgången till exempelvis utbildning och sjukvård gör det möjligt för oss att själva forma våra liv och ger fler barn en bättre chans i livet.

Det globala skattesystemet fungerar dock inte för alla. Det fungerar inte för de 896 miljoner människor som lever i extrem fattigdom, för de 57 miljoner barn som inte får gå i skolan eller för de 663 miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten. Skatteflykt kostar årligen världens fattigaste länder omkring 170 miljarder USD i form av utebliven skatt. Det är pengar som skulle kunna finansiera utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster.

Ett världomspännande närverk av skatteparadis gör det idag möjligt för individer och företag att undgå hundratals miljarder i skatt. Stora skatteintäkter går också varje år förlorade genom skadlig skattekonkurrens. Många regeringar bidrar själva till att upprätthålla detta system. Därför riktar vi oss nu till dem. Oxfam efterfrågar ett globalt skattesystem som gynnar alla, inte bara några.

Vi uppmanar världens ledare att:

  • Strama åt det globala regelverket och täppa till kryphålen för skattesmitning
  • Motverka skadlig skattekonkurrens
  • Skärpa företagens rapporteringskrav för ökad transparens och bättre insyn vad gäller ägarförhållanden
  • Inrätta ett globalt kontrollsystem för att säkerställa att företagen betalar sin skatt

Skriv under uppropet här!

Tillsammans kan vi pressa våra politiker att agera!

Annons