Upprop av Oxfam Sverige

Rikaste 10 % står för hälften av utsläppen

Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik. De som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Detta måste få ett slut -  skriv under Oxfams klimatlöfte!

Foto: Oxfam Sverige.

De rikaste 10 procenten av världens befolkning står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen. Samtidigt står de fattigaste 50 procenten för bara ca 10 procent av utsläppen, men är dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Denna dubbla orättvisa måste få ett slut! Oxfam i Sverige lanserar nu ett klimatlöfte som alla kan skriva under.

Regeringar och beslutsfattare bär ett tungt ansvar för klimatkrisen, de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Men vi kan alla bidra.

Gör så här:

1. Skriv under vårt löfte om att minska dina egna utsläpp det närmaste året.

2. Vi mailar en länk med vidare instruktioner om hur du kan mäta utsläppen och tips på hur du kan minska dem.

3. Nästa år hör vi av oss igen för att se hur det gått.

Hur många ton koldioxid kan vi tillsammans minska utsläppen med?

Skriv under här

Annons