av Amnesty International

Också människa: skriv under för utsatta EU-medborgares rättigheter

Polisen i Stockholm kör systematiskt bort personer som tigger. Det är INTE att upprätthålla lag och ordning – det är trakasserier! Att tigga är inte en ordningsstörning, utan en sista utväg. Kräv att polisen skyddar och inte trakasserar utsatta EU-medborgare!

Foto: Amnesty International
Upprop

Varje dag sitter EU-medborgare från östra Europa på gatorna här i Sverige. Många är föräldrar som inte haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn för att hitta försörjning.

 De är mammor, pappor, systrar, bröder, döttrar och söner. De är människor. Med rättigheter. Trots det saknar de tak över huvudet, tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen.

Hur vi bemöter de mest utsatta säger mycket om oss som samhälle. Och Sverige har svikit dem, trots att de har samma rätt till trygghet och säkerhet som andra.

 Var med och bekämpa fattigdomen – inte dem som drabbas av den. 

Läs mer om Amnestys kampanj "Också människa"

Amnestys krav till rikspolischef Anders Thornberg

Att polisen ingriper mot personer som tigger, utan att de utgör en reell ordningsstörning, är oacceptabelt. Amnestys utredning visar att flera kvinnor i gruppen “utsatta EU-medborgare” i Stockholm har blivit utsatta för skrämmande och oproportionerligt hårdhänt polisbehandling. Poliser har upprepade gånger närmat sig dem och tvingat in dem i bilar, för att sedan köra dem till platser långt utanför staden. Sedan har de lämnats där och på egen hand fått försöka ta sig tillbaka. 

Detta bemötande sker trots att tiggeri varken är olagligt eller belagt med tillståndskrav. I de flesta fall tycks hanteringen bero på den enskilde polisens beslut snarare än vara ett resultat av att allmänheten klagat på kvinnornas närvaro eller att de faktiskt stört den allmänna ordningen. 

Stockholmspolisen har bekräftat det här förfarandet. Inte i någon annan av de kommuner som ingår i Amnestys utredning har personer rapporterat liknande polisbemötande. 

Eftersom kvinnor i traditionella romska kläder i Stockholm verkar vara särskilt drabbade av det här bemötandet, tyder Amnestys research på att stockholmspolisen grundar sina insatser på negativa stereotyper om romer. Romer utgör en av de mest marginaliserade grupperna i det svenska samhället. Trots försäkringar från rikspolischefen om att diskriminering av romer inte accepteras, ger denna praxis anledning att misstänka att antiziganistiska föreställningar fortfarande genomsyrar delar av svensk polis.

Denna behandling av utsatta EU-medborgare ligger inte i linje med vare sig svensk lag eller internationell rätt. Det bidrar dessutom till att ytterligare stigmatisera en redan utsatt grupp. Amnesty kräver att rikspolischef Anders Thornberg tydliggör att svensk polis ska arbeta i enlighet med svensk lag och skydda, inte trakassera, grupper i utsatthet. 

Skriv under för utsatta EU-medborgares rätt att slippa trakasserier

Annons