av Amnesty International

Nicaragua - människorättsorganisationer hotas!

Organisationer som arbetar för att försvara mänskliga rättigheter i Nicaragua får sin juridiska status upphävd och sin utrustning beslagtagen på oklara grunder. Amnesty kräver ett stopp på trakasserierna mot människorättsförsvarare. Din hjälp behövs!

Foto: Amnesty International.
Upprop

I mitten av december 2018 godkände den nicaraguanska nationalförsamlingen ett dekret för att upphäva den juridiska statusen för CENIDH (Nicaraguanska centret för mänskliga rättigheter). Kort därefter bröt sig den nationella polisen in på CENIDHs kontor utan att ha någon order om husrannsakan. De lade beslag på en bil och några dokument som tillhör organisationen. En annan organisation, Popol Na, råkade ut för samma typ av tillslag.

Amnesty kräver att de nicaraguanska myndigheterna garanterar rätten till yttrandefrihet och att de upphör med trakasserier och attacker mot dem som försvarar mänskliga rättigheter. Nu behövs din hjälp för att ge våra krav tyngd. Skriv under!

Bakgrund

I mitten av december 2018 godkände den nicaraguanska nationalförsamlingen ett dekret för att upphäva den juridiska statusen för CENIDHs (Nicaraguanska centret för mänskliga rättigheter) juridiska status. Detta skedde efter påståenden om att CENIDH bland annat inte lämnat ekonomiska rapporter sedan 2017 och att organisationen “inte har agerat i enlighet med sitt mål att nå fred med rättvisa". Kort därefter, den 14 december 2018, bröt sig den nationella polisen in på CENIDHs kontor utan att ha någon order om husrannsakan. De lade beslag på en bil och några dokument som tillhör organisationen. CENIDH hade dock inte underrättats om någon administrativ process mot dem och de nekades rätt till försvar.

Samma dag bröt sig polisen bröt också in i organisationen Popol Nas lokaler utan order. Där beslagtogs datorer, mobiltelefoner, dokument och fordon som tillhörde Popol Na. Vid intrånget skadades en säkerhetsvakt och några kvinnor som sökt skydd i lokalerna. Ytterligare tre räder genomfördes denna dag, en mot Instituto de Liderazgo de las Segovias (Segovias ledarskapsinstitut ), Fundación del Río och den oberoende tidningen El Confidencial, som är känd för sin kritiska och undersökande journalistik.

CENIDH har försvarat mänskliga rättigheter i Nicaragua i 28 år och har en hög legitimitet i regionen. De är dessutom  en långvarig partnerorganisation till Amnesty International i Nicaragua.

Den nicaraguanska regeringen har också upphävt närvaron i landet av den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) och dess särskilda övervakningsmekanism för Nicaragua (MESENI), och avslutade mandatet för en expertgrupp inom IACHR kort före att den skulle lämna sin slutapport i december 2018.

Agera

Kräv, tillsammans med Amnesty, att de nicaraguanska myndigheterna garanterar rätten till yttrandefrihet och att de upphör med trakasserier och attacker mot människorättsförsvarare.

Skriv under nu

Annons