======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
Nyhet av Kristna Fredsrörelsen

Nej till svensk vapenexport till Colombia

I år har minst 150 sociala ledare och människorättsförsvarare, över 200 före detta FARC-medlemmar (som lagt ner sina vapen) samt hundratals civila fallit offer för beväpnade konflikter i Colombia.* Särskilt drabbade är miljöaktivister, bondeledare, ledare för kvinnoorganisationer och urfolk.

Det utrikespolitiska läget gentemot grannlandet Venezuela eskalerar och länderna är inbegripna i en militär kapprustning.

Den colombianska regeringen har minskat resurserna till verkställande av Fredsavtalet från 2016 och ökar istället sina militära utgifter.

I det läget har Sverige:

  • Fortsatt ett militärt samförståndsavtal med Colombia
  • Fortsatt att exportera vapen och krigsmateriel till Colombia
  • Fortsatt att stödja SAAB:s ansträngningar för att sälja JAS Gripen till det colombianska flygvapnet

Vi upplever att vårt arbete med att skydda människorättsförsvarare i Colombia backas upp av den svenska regeringen. Men militariseringen av landet och nedprioriteringen av Fredsavtalet motverkar den hållbara utvecklingen som våra medföljda riskerar sina liv för. Situationen har förvärrats i Coronakrisens spår.

Vi kräver att Sveriges regering tar ansvar för sina humanitära anspråk och för uppfyllandet av FN:s globala utvecklingsmål 16 – ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer” - genom att motverka militariseringen av Colombia.

Sverige bör:

  • Säga upp det militära samförståndsavtalet
  • Upphöra med all vapenexport till Colombia

Skriv på idag!

Namnunderskrifterna kommer att överlämnas till Sveriges utrikesminister Ann Linde på Fredsdagen den 21 september 2020.

Skriv under

*Enligt FN:s officiella statistik.

Taggar

Krig & fred Mänskliga rättigheter