Upprop

Iran: Upphäv dödsdomen för Ahmadreza Djalali!

Visa Iran att världen ser på. Kräv att Ahmadreza Djalalis dödsdom upphävs och att han släpps fri. Skriv under Amnestys upprop!

Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali har uppgett att han under 2014 uppmanades att spionera på EU-länder för den iranska statens räkning, och att anklagelserna mot honom är en bestraffning för att han nekat till detta. 

Han greps i Iran den 26 april 2016, och anklagades då för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten. Trots intensiva förhör dröjde det sju månader efter gripandet innan han tilläts träffa en advokat. Hon nekades dock att representera Ahmadreza under hans rättegång, där han representerades av en statligt utsedd försvarare.

Dömd till döden för "korruption på jorden"

I oktober 2017 dömdes Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för "korruption på jorden". Försvaret fick inte ta del av några handlingar eller bevisning under rättegången. Domen fastställdes av Irans högsta domstol den 9 december 2018. Han tvingades även "bekänna" brott inför videokamera, en inspelning som i december 2018 visades i iransk tv. 

Den 29 juli 2019 fördes han med ögonbindel till en hemlig plats där han under tio dagar pressades att erkänna nya brott. 

I Iran är det inte ovanligt att dödsdomar utdöms av politiska skäl, utan att några som helst brott har begåtts och utan att åtalade får chans att försvara sig inför en opartisk domstol.

Amnestys uppfattning är att Ahmadreza Djalali är en forskare som fredligt utövat sitt yrke. Inga som helst bevis har presenterats som tyder på att han begått några brott, och rättsprocessen mot honom har inte på långa vägar levt upp till internationell standard. Vi kräver att hans dödsdom upphävs och att han friges. Vi är också mycket oroliga över uppgifterna om hans kraftigt försämrade hälsotillstånd, och kräver att han omgående får tillgång till vård.

I Iran är det inte ovanligt att dödsdomar utdöms av politiska skäl, utan att några som helst brott har begåtts och utan att åtalade får chans att försvara sig inför en opartisk domstol. Det förekommer även att fångar tvingas erkänna brott under tortyr, och att deras “bekännelser” används som bevisning. 

Amnestys inställning är att stater aldrig ska avrätta sina medborgare. Dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt och civiliserat rättssystem.

Skriv på uppropet för att kräva att Ahmadreza Djalalis dödsstraff upphävs och att han släpps fri!

Taggar

Mänskliga rättigheter
Annons