av Amnesty International

Guatemala: Horribelt lagförslag hotar tusentals flickors, kvinnors och hbtqi-personers liv

Demonstration i Guatemala mot lagförslaget. Foto: AFP
Upprop

Återigen diskuteras ett lagförslag i Guatemala om att ändra och skärpa landets abortlagstiftning. Redan i dag är abort förbjudet och tillåts bara om graviditeten utgör en fara för kvinnans liv. Om det nya förslaget går igenom kan kvinnor som fått missfall komma att straffas med fängelse. Detsamma gäller vid dödfödsel. Att “främja eller underlätta” abort föreslås också bli straffbart.

Uppdatering 21/5 2019: Ännu har kongressen inte diskuterat eller röstat om lagförslag 5272. Vi fortsätter att bevaka vad som händer - fortsätt maila kongressledamöterna!

Den 8 maj skulle kongressen återigen diskutera lagförslag 5272, som tycks ha starkt stöd bland många ledamöter och partier. Om lagförslaget godkänns kan en omröstning hållas om att anta lagen. Diskussionen blev just den dagen uppskjuten - men den kan äga rum vilken dag som helst.

Lag 5272 hotar det den säger sig vilja skydda: "livet och familjen". Istället för att avkriminalisera abort och se till att flickor och kvinnor får tillgång till säker och laglig abort överväger man alltså att skärpa den redan hårda abortlagstiftningen, vilket skulle få förödande konsekvenser för flickors och kvinnors liv och hälsa. 

Lagförslaget förstärker också den omfattande diskrimineringen mot hbtqi-personer i landet genom att uttryckligen förbjuda samkönade äktenskap. Även sexualundervisningen påverkas. Skolor förbjuds undervisa om andra "sexuella beteenden" än heterosexualitet, “som om de vore normala".
 

Vi måste göra allt för att stoppa den här lagstiftningen från att bli verklighet. Det är bråttom, och vi behöver din hjälp för att göra det. Maila till partiledarna för de viktigaste partierna. 
 

Kräv att de röstar nej till lag 5272 och istället skyddar flickors, kvinnor och hbtqi-personers rättigheter. En mening på engelska eller spanska räcker! 
 Vote no to law proposal 5272! As a member of congress you have the duty to protect the human rights of girls, women and LGBTI people in your country! 
 

Vote no a la 5272! Usted, como miembro del Congreso, debe proteger a los derechos humanos de las niñas, mujeres y personas LGBTI en su país! 
 

Kopiera texten och maila den till en eller flera av följande:
 

Bakgrund
 

Det var i april 2017 som kongressledamoten Aníbal Rojas Espino la fram lagförslag 5272 “för skydd av livet och familjen” för kongressen i Guatemala. Den Nationella Evangeliska Samordnaren låg bakom initiativet och hade samlat in 30 000 namnunderskrifter till stöd för lagförslaget. 
 

Lagkommissionen i landet har redan ställt sig positiv till förslaget och i augusti togs det upp till diskussion i kongressen. Nu krävs att förslaget behandlas en tredje gång i plenum i kongressen, som då kan rösta om och anta förslaget. Kongressen skulle ha diskuterat förslaget den 4 september men det sköts upp, möjligen på grund av internationella protester. Det är oklart när omröstningen kommer att äga rum men Amnesty befarar att det kan ske någon gång under den närmaste veckan. 

Taggar

Hälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter