Upprop

Grekland: Säkra alla människors rätt till vård!

Teckningar i ett grekiskt flyktingläger. Foto: Amnesty International - Olga Stefatou

I Grekland nekas asylsökande och migranter, inklusive barn, tillgång till vård. Det sätter tusentals människors liv och hälsa i fara. Lokala organisationer vittnar om att situationen är kritisk. Vi kräver att Greklands regering genast säkrar allas rätt till vård!

Internationellt har frågan fått lite uppmärksamhet. Därför agerar nu Amnesty globalt med denna blixtaktion. Vi vill visa Greklands regering att människor världen över står upp för allas rätt till vård. Skriv under för att uppmana regeringen till handling!

Agera

Skriv under nu

Aktionsperiod: 6 februari - 24 februari

Uppdatering 7/2:

Den 31 januari 2020 beslutade den grekiska regeringen att asylsökande i Grekland ska beviljas ett "provisoriskt socialförsäkrings- och hälsovårdsnummer" (PAAYPA), vilket ger tillgång till gratis allmänvård i väntan på beslut i asylansökan.

Det är ett steg i rätt riktning. Men vi måste fortsätta vårt tryck på Greklands regering. Beslutet omfattar inte barn till migranter och utesluter vissa grupper av asylsökande. Till exempel är det bara asylsökande som helt har registrerat sin asylansökan som har rätt att få ett PAAYPA. De som inte har slutfört en formell ansökan (en process som ofta tar lång tid) får inte tillgång till vård.

Bakgrund

Sedan juli 2019 nekas asylsökande och flyktingar, inklusive barn, rätt till vård. En ny asyllag antogs i november som skulle lösa problemet, men regeringen har inte genomfört de förändringar som behövs. Lokala organisationer gör sitt bästa för att förse personer med vård, men de larmar om hur situationen förvärras för varje dag den nya lagen inte omsätts i praktiken.

Grekland är ett av de länder som tar emot flest av de asylsökande, flyktingar och migranter som kommer till Europa. På grund av kvardröjande effekter av den ekonomiska krisen i och ett ökat antal flyktingar och migranter har det grekiska asyl- och välfärdssystemet utsatts för stora påfrestningar under flera år. EU har misslyckats med att stötta Grekland och asylsökande, flyktingar och migranter lever därför under svåra förhållanden.

TIllgången till vård regleras i Grekland av lagen 4368/2016. I artikel 33 stadgas att personer som tillhör en “utsatt grupp” ska ha rätt till fri sjukvård och mediciner. Flyktingar, asylsökande och migranter omfattas av artikeln, dock endast om de har ett personnummer (“AMKA”). Personer som inte har ett AMKA ska istället kunna ansöka om ett [KYPA] som berättigar till fri sjukvård. Systemet för att ansöka om KYPA är dock inte på plats.

I juli 2019 drog Arbetsministeriet tillbaka sina riktlinjer om hur icke-grekiska medborgare får tillgång till AMKA. Sedan dess finns inget system på plats för asylsökande och barn till irreguljära migranter att få AMKA. Ett tillkännagivande om en ny process gjordes i oktober 2019, men inget system har införts.

I november 2019 antogs en ny asyllag, som introducerade ett system med tillfälliga personnummer för tredjelandsmedborgare (PAAYPA). Lagen omfattar dock inte asylsökande och barn till irreguljära migranter som inte har färdigställt sin registrering av asylansökan och lagen har ännu inte trätt i kraft.

Icke-statliga organisationer som Läkare utan gränser kämpar för att tillhandahålla vård när den grekiska staten misslyckas, men har inte tillräckliga resurser för att bistå alla som behöver vård, och särskilt inte vissa typer av långvarig och avancerad vård. Läkare utan Gränser rapporterar också att fler och fler som söker sig till deras kliniker saknar AMKA.

Läkare, civilsamhällesorganisationer, UNHCR och den grekiska ombudsmannen har flera gånger uppmanat grekiska myndigheter att lösa situationen, utan att få gensvar. Amnesty tror att genom att belysa frågan internationellt och stötta organisationerna i sitt larm, kan vi mana grekiska regeringen till handling.

Taggar

Flykt & migration Mänskliga rättigheter Utbildning