Upprop

Gör en insats mot sex trafficking!

Trafficking, eller människohandel, kallas ofta vår tids slaveri. Det förekommer över hela världen både inom, och mellan, länder. Under de senaste decennierna har den brottsliga verksamheten ökat. Alla länder berörs på olika sätt och påverkas av handeln. Människohandel innebär att en person förflyttas och transporteras och genom otillbörliga medel, exempelvis hot eller tvång. Syftet är att utnyttja personen exempelvis genom slavarbete eller för sexuella ändamål.

Skriv under nu!

Slaveri är ett globalt problem. Det vanliga är att personer från fattiga länder förs till rika länder, där efterfrågan finns, s.k. destinationsländer. Men det finns även en annan ström där personer förs från landsbygden till större städer. I Europa är vanliga destinationsländer Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Frankrike. Personer som faller offer för människohandel är ofta mycket utsatta. 

Trafficking är idag den näst största formen av organiserad brottsligheten i världen och enligt FN omsätter slavhandeln 32 miljarder dollar årligen. Europa uppges ha högst antal sexslavar per capita i världen, enligt Siddharth Kara, författaren till ”Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery.

Trafficking drabbar främst kvinnor och barn

Människohandeln drabbar miljontals människor, mestadels kvinnor och barn. En del menar att det aldrig någonsin funnits så mycket slaveri som idag och Walk free foundations, Global Slavery Index, uppskattar att så många som 45,8 miljoner befinner sig i en slaverisituation. Globalt beräknas cirka 1,2 miljoner  barn vara offer för människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel kan ske för olika utnyttjandesyften; organhandel, adoption och slavarbete. Huvudparten av all människohandel sker för sexuella ändamål och står för ca 60- 70 % av all människohandel. Av dem är ca 95 % kvinnor och barn. Ca 15 % av människohandelsoffren är män och de utnyttjas till största delen som arbetskraft. Läs mer här

Handel med barn för sexuella syften, barnsexhandel, är ett globalt problem. Barnsexhandel omfattar också barnsexturism som innebär att människor från rika länder åker till fattigare länder och begår övergrepp mot främst barn och kvinnor.

Svårt att uppskatta antal offer

Det saknas resurser för att göra exakta och heltäckande bedömningar av hur många människor som blir offer för trafficking. Det är därför svårt att sätta nummer på hur många offer som finns, men myndigheter och organisationer uppskattar att traffickingen ökar. 

Enligt FN-organ uppskattas att 880 000 människor som utnyttjas i människohandel i Europa och därmed skulle ca 700.000 vara för sexuella ändamål. Ser vi till antalet registrerade fall av människohandel dvs personer som haft kontakt med myndigheter rapporterade EU kommissionen 10 998 offer för människohandel i de olika EU länderna 2012. Läs mer här

Mörkertalet är stort. Siffror som visar omfattningen av prostitution i världen ger en fingervisning om att problemet är större än vad som framgår av statistiken. Många i prostitution är misstänkta traffickingoffer. Prostitutionssystemet i sig innebär våld mot kvinnor och att sexhandel är laglig i många länder leder till ökad efterfrågan. I länder utan sexköpslag har polisen inga verktyg för att ingripa där handeln sker.

Stoppa trafficking

Sex trafficking är väldigt utbrett i Europa då många länder saknar lagar som förbjuder det, vilket gör sexhandeln till en lönsam affär. För att kunna stoppa människohandel måste vi hindra pengaflödet som skapas av köpandet av sexuella tjänster.

RealStars arbetar för att få ett slut på trafficking, och din hjälp behövs för att skapa en bättre värld. Målet är att alla länder ska ha lagar som förbjuder sexköp, liksom vi har i Sverige.

I filmen Stopping Traffic får vi ta del av berättelser från de som fallit offer för trafficking, och från de som kämpar mot det:

Filmen uppmanar dig att gå med i rörelsen mot trafficking. Du kan till exempel:

  • Börja prata om det
  • Sätta press på politiker
  • Förändra den könsstereotypa kulturen
  • Sluta titta på pornografi
  • Straffa köpare, människosmugglare och hallickar
  • Stärka kvinnor
  • Gå med i awareness-grupper
  • Göra volontärarbete
  • Använda dina egna plattformar

Skriv under för en bättre lagstiftning

Realstars samlar just nu in namnunderskrifter för att få till en lagstiftning som förbjuder sexköp och därmed skyddar traffickingoffer i Europa. Stöd deras arbete med din underskrift och bidra till bekämpandet av människohandel!

Skriv under nu!

Taggar

Mänskliga rättigheter Hälsa Global ekonomi