av FIAN

Ge din underskrift för småbrukares rättigheter!

Gå med i rörelsen och höj rösten för antagandet av FN deklarationen om småbrukares rättigheter! Inga bönder- ingen mat. Få deras rättigheter att växa!

Upprop

De som producerar det allra mesta av den mat vi äter varje dag är människor som lever på landsbygden, småskaliga bönder och fiskare. Både i Europa och över hela världen spelar dessa människor en central roll för våra samhällens matförsörjning, matsuveränitet och våra jordbruks motståndskraft mot klimatförändringar. Men idag är denna grupp extremt utsatt. Småskaliga jordbruk försvinner i rask takt och böndernas lantbruk är under ständigt hot från expansionen av det industriella storskaliga jordbruket, beslagtagande av mark och nedskärning av offentligt stöd.

Bönder och andra som arbetar på landsbygden möter systematisk diskriminering, vilket drabbar kvinnorna allra mest. Dessa grupper behöver vårt stöd för att fortsätta kunna skapa motståndskraftiga alternativ till det industriella lantbruket. De småskaliga bönderna och lantbruken behövs för att utveckla ett hälsosamt och hållbart matsystem för planetens framtid!

Just nu håller FN på att ta fram en deklaration om småbrukares och lantarbetares rättigheter. Syftet är att få till en lagstiftning som skyddar deras intressen och mänskliga rättigheter. Det syftar också till att skapa uppmärksamhet kring de hot och den diskriminering bönder och människor som är involverade i småskalig matproduktion utsätts för runt om i världen. Lär dig mer om ämnet här!

Här skriver du på uppropet för ett stärkande av småbrukares mänskliga rättigheter!

Annons