Upprop av Amnesty International

Frige Dawit Isaak!

Den 23 september har det gått 18 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea.

När Dawit greps arbetade han för Setit, Eritreas första oberoende tidning sedan landet blev självständigt 1993. Gripandet skedde efter att tidningen publicerat ett brev från politiker som kritiserade president Afewerki.

Dawit har aldrig ställts inför rätta och har heller inte formellt anklagats för något brott. Amnesty betraktar honom som en samvetsfånge, fängslad enbart för att utövat sitt yrke som journalist och använt sin rätt till yttrandefrihet. Skriv under vårt brev till president Afewerki - kräv att Dawit friges!

Agera

Skriv under

Aktionsperiod: 22 september - 14 oktober

Annons