Upprop av IM Individuell Människohjälp

Det nya landet

Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom. Istället ska vi hitta vägar framåt, och skapa förutsättningar för att leva tillsammans. Var med och skapa Det nya landet!

Jag vill vara med och skapa Det nya landet – hur gör jag?

Ta ställning – bli ambassadör

Det nya landet behöver dig, dina vänner och deras vänner. Det finns en enorm styrka i att vara många, och tillsammans kan vi göra skillnad.

Genom att bli ambassadör för Det nya landet får du möjlighet att påverka. Du får regelbundna nyhetsbrev som innehåller information om integrationsfrågan i Sverige just nu, och möjlighet att samtala med andra.

Med hjälp av dig kan vi inspirera andra att välja möten istället för rädsla, förståelse istället för hat. Vi kan skapa en positiv kraft mot främlingsfientlighet, och vi ger en bild av hur många vi faktiskt är som ser att det är möjligt att leva tillsammans.

Var med och påverka vår framtid - Bli ambassadör!

Annons