Upprop av Rädda Barnen

Barnens världskarta

Alla har rätt till en trygg barndom, fri från kränkningar och våld. Men verkligheten ser annorlunda ut. Runt om i världen växer barn upp där våld är vardag både i hemmet och skolan.

1979 förbjöd Sverige alla former av våld mot barn, eller aga som vi kallade det då. Rädda Barnen spelade en aktiv roll i kampen som ledde fram till lagen, och vi fortsätter att kämpa för en värld fri från våld mot barn. Vi samarbetar med organisationer och påverkar politiker och beslutsfattare världen över för att de ska arbeta för att införa lagar som skyddar barn. Arbetet har gett resultat: i dag har 50 länder lagar som förbjuder fysisk och psykisk bestraffning av barn i alla miljöer, vilket är en fördubbling sedan 2009.

Vad kan du om våld mot barn i världen?

Testa dina kunskaper och utmana dina vänner i Rädda Barnens quiz.

Du kan göra skillnad - skriv under vårt upprop

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, utan våld hemma eller i skolan. Men fortfarande lever 90 procent av alla världens barn i ett land där våld mot barn är tillåtet. Det kan vi aldrig acceptera. Rädda Barnen arbetar för att våld och andra kränkningar mot barn ska förbjudas i världens alla länder.

Stöd oss i kampen! Skriv på uppropet och visa världens ledare att vi är många som kämpar för en värld där våld mot barn aldrig tolereras.

Annons