av IOGT-NTO-rörelsen

Barn som lever i en familj med missbruk måste få hjälp

I Sverige lever minst 100 000 barn i familjer med missbruk. Endast 2,5 procent av dessa får det stöd och den hjälp de behöver. 2,5 procent duger inte!

Upprop

Färsk rapport från Junis visar på allvarliga brister för barn och unga

IOGT-NTO-rörelsens upprop ”Skärpning politiker” grundar sig på Junis kommunrapport 2019.

Rapporten visar att majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder stöd till barn som växer upp i en familj där det finns missbruks-/beroendeproblematik. Trots det deltar så lite som 2,5% av dessa barn i de olika stödverksamheter som finns.

Alla barn har rätt att bli sedda och hjälpta. Det barn som lever med en vuxen som dricker för mycket eller använder andra droger ska känna att det är okej att prata om hur sitt mående. Barnet ska också veta att det inte är ensamt om sin situation.

Stödet till barnen är ett gemensamt ansvar för oss vuxna

Vuxnas missbruk är ett problem för barn. Vi vill att alla från makthavare till de som möter barn i sin yrkesroll blir bättre på att se barnens behov. Med vårt upprop vill vi driva på utvecklingen för att alla barn som växer upp i missbruksmiljö ska erbjudas stöd.

IOGT-NTO-rörelsen kräver att:

  • Sveriges politiker säkerställer att alla barn som lever i en familj med missbruk erbjuds professionellt stöd.
  • Framtida lärare, socionomer och andra yrkesgrupper som ska arbeta med barn, ska ges kunskap om barn i familjer med missbruk under sin utbildning.
  • Barnperspektivet inom vården stärks. Om risk- eller missbruk finns ska det alltid undersökas om det finns barn i individens familj för att barn lättare ska kunna upptäckas.

Uppropet kommer att lämnas över till socialminister Lena Hallengren.

Du kan skriva under för alla barns rätt till hjälp och stöd

Skriv under nu

Annons